EKG hodinky - návod na použitie

EKG HODINKY /SMART hodinky N58 s funkciou merania EKG/

I. Popis produktu.

SMART EKG hodinky disponujú zabudovaným snímačom. Merania pomocou citlivého snímača sú realizované v reálnom čase. Snímače umožňujú meranie EKG, meranie srdcového rytmu, monitoring krvného tlaku, sledovanie športových aktivít a monitoring spánku.

Upozornenie: Merania sú orientačné a nenahrádzajú profesionálnu zdravotnú starostlivosť!

Monitoring športových aktivít: počet krokov, dobu cvičenia konkrétnych športových aktivít (beh, rýchla chôdza, lyžovanie, cyklistika, stolný tenis, basketbal, bedminton, futbal).

Obsah balenia: SMART hodinky, náhradný remienok, nabíjací kábel, mini skrutkovač, návod na obsluhu.

SMART hodinky obsahujú batériu s kapacitou 200mAh, čas nabíjania je približne 2 hod. Nabíjanie je prostredníctvom nabíjacieho kábla. USB adaptér nie je súčasťou dodávky.

II. Návod na obsluhu.

Stlačením a podržaním tlačidla na viac ako 3 sekundy zapnite hodiny. Krátke stlačenie znamená prepnutie na ďalšie zobrazenie, Stlačenie a podržanie znamená OK, resp. potvrdenie výberu. Vypnutie dosiahnete prepínaním jednotlivých zobrazení krátkymi tlačeniami zobrazenia displeja na menu toto potvrdíte dlhým stlačením, následne krátkym stlačením vyberte z menu „YES“ alebo „NO“, výber potvrdíte dlhým stlačením.

Úplné nabitie hodín trvá asi 1,5 až 2 hodiny. Keď sú hodinky úplne nabité, zobrazenie sa zmení na zobrazenie času.

III. Pripojenie hodiniek k mobilnému telefónu.

Stiahnite si do mobilného telefónu aplikáciu, ktorá umožňuje pripojenie SMART hodiniek k mobilnému telefónu. Aplikáciu je možné načítať zadaním „WearHeart“ v obchode Google Play, alebo iOS. Pripojte hodinky k aplikácii. Krok 1: Zapnite na telefóne Bluetooth. Krok 2: Stiahnite a nainštalujte aplikáciu „WearHeart“ Krok 3: Otvorte aplikáciu „WearHeart“. Kliknite na položku "Mine" a následne „+Connect a device“. Nájdite správne hodinky "N58 _...." a kliknite naň. Po správnom spojení sa namiesto „+Connect a device“ zobrazí „The device is connected“. Pre odpojenie hodiniek kliknite na menu „ Device Management“ kde je úplne dole tlačítko „Disconnect Device“

IV. Hlavné displeje hodiniek.

SMART hodinky používajú ikony a farebný displej. Existuje päť rôznych štýlov zobrazenia číselníkov, môžete si zvoliť rôzne štýly číselníkov podľa vlastných preferencií. dlhým stlačením (3 sekundy) môžete vybrať rôzne varianty zobrazenia času (k dispozícii je 5 variantov zobrazenia).

V. Funkcie SMART EKG hodiniek. Názvy jednotlivých menu.

„STEPS“ krokomer, počítanie krokov, ktoré sa o polnoci nuluje. „KCAL“ zobrazuje množstvo spotrebovaných kalórií v priebehu dňa, ktoré sa o polnoci nuluje. „Km“ hodiny monitorujú prejdenú vzdialenosť, ktorá sa o polnoci nuluje.

„BPM“ meranie tepovej frekvencie. Meranie sa spustí automaticky po prepnutí do tohto menu. Ukončenie merania oznámia hodinky krátkym vibrovaním cca po 25 sekundách. „MmHg“ meranie krvného tlaku. Meranie sa spustí automaticky po prepnutí do tohto menu. Ukončenie merania oznámia hodinky krátkym vibrovaním cca po 25 sekundách. „ECG“ meranie EKG v reálnom čase. Meranie je nutné spustiť dlhším podržaním tlačidla. Pre správnosť merania je nutné po spustení merania pritlačiť dva prsty na kovový rámček hodiniek podľa obrázka. Frekvenciu meraní je možné nastaviť prostredníctvom aplikácie.

„Sleep“ Monitoring spánku. Hodinky monitorujú celkovú dĺžku a kvalitu spánku. Sledovanie spánku prebieha od 22:00 jedného dňa do 8.00 druhého dňa. Príslušné údaje o spánku budú k dispozícii po 8. hodine ráno. Údaje o spánku v inom čase sa nezaznamenajú.

„message“ zobrazovanie sms, jednotlivé sms sa zobrazia pri dlhšom podržaní tlačidla, prepínanie opäť rýchlym prepínaním

„Sport“, do režimu sport vstúpite dlhším pridržaním tlačidla. Jednotlivé športy následne prepínate rýchlym stláčaním tlačidla. Štart a Stop jednotlivých aktivít spustíte dlhším pridržaním tlačidla. Môžete prepínať medzi 8 možnosťami športových aktivít:

beh, rýchla chôdza, lyžovanie, cyklistika, stolný tenis, basketbal, bedminton, futbal.

„Timer“, stopky s spúšťajú dlhším podržaním tlačidla a rovnako sa zastavujú.

„Find“ , funkcia „Nájsť môj telefón“ aktivujte funkciu dlhým stlačením a telefón začne zvoniť

Displej zapnete otočením zápästia, alebo krátkym stlačením tlačidla.

VI. Kalibrácia hodiniek.

Aby hodinky merali čo najpresnejšie je nutné ich kalibrovať. Kalibrácia sa vykonáva prostrtedníctvom aplikácie „WearHeart“ zvolte menu „Heart“ a pokračujte tlačidlom „Calibration“. Pre správnu kalibráciu je potrebné uskutočniť meranie tlaku na klasickom tlakomere a namerané hodnoty zapísať do položky „Precise value calibration“. Po zadaní nameraných hodnôt potvrdíte tlačítkom „confirm“. Následne Vám ponúkne aplikácia kalibračné meranie kde potvrdíte tlačidlo „Start measuring“ . Ihneď po spustení kalibračného meranie pritlačíte prsty na kovový krúžok na hodinách ako je uvedené na obrázku. Meranie trvá 30 sekúnd.

V prípade, že sa namerané hodnoty nezhodujú s hodnotami z klasického tlakomeru použite funkciu „Grade calibration“, ktorou jemne doladíte kalibráciu tak, aby namerané hodnoty hodiniek boli čo najbližšie hodnotám klasického tlakomeru.

VII. Pokyny k používaniu hodiniek.

Hodinky chránte pred pádom, nárazom, otrasom, náhlymi zmenami teplôt, chemickými vplyvmi, prašným a znečisteným prostredím, magnetickým poľom, účinkom vlhkosti a vody. Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi. Neotvárajte púzdro hodiniek. Výrobok chránte pred neodborným zásahom.

V prípade ak používate kardiostimulátor o vhodnosti používania EKG hodiniek sa poraďte so svojim lekárom. Pre presnosť merania je nutné, aby boli hodinky upevnené tesne na pokožke. V prípade ak trpíte ochoreniami spojenými s poruchami cirkulácie krvi o vhodnosti použitia hodiniek sa poraďte so svojim lekárom.

VIII. Záručné podmienky.

Záručná doba je 24 mesiacov v zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka. Faktúra, alebo pokladničný doklad slúžia zároveň ako záručný list

Používaním stránok prevádzkovateľa Genovital s.r.o.
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.